Review sách “Quả Táo Thần Kỳ Của Kimura”

Quả táo thần kỳ của Kimura – một bài học đặc biệt về nông nghiệp. Tôi nhớ hồi mình còn nhỏ, mặc dù ngành nông nghiệp chưa phát triển như bây giờ nhưng cọng rau hay miếng thịt luôn rất ngon. Một phần có lẽ do lúc đó kinh tế đất nước còn khó khăn … Continue reading Review sách “Quả Táo Thần Kỳ Của Kimura”